Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě drogerie-rem.cz, jehož provozovatelem je Vaše drogerie s.r.o.,místem podnikání Závodu Míru 163, Karlovy Vary 360 17 IČ:26353229 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spis č. 14805. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické (závazné) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí zákazníkem.

 - Objednávku provozovatel akceptuje ručním stvrzením objednávky, po potvrzení aktuálního stavu zásob a schopnosti zakáku realizovat.


  - Veškeré objednávky podané prostřednictvím objednávky jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a reklamačním řádem.

  - Objednané zboží je majetkem provozovatele do okamžiku jeho zaplacení objednávajícím.


  - V případě, že se jedná o objednávku zboží s upozorněním "Starší 18-ti let", zákazník stvrzuje, že tuto podmínku splňuje a je osobou oprávněnou k nákupu zboží. Tato skutečnost může být ověřena při dodání zboží.

  - Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem v místě jeho dodání a jeho zaplacení. Tím však není dotčena možnost zákazníka zaplatit objednané zboží před jeho dodáním na účet provozovatele. Zákazník je povinen za odebrané zboží zaplatit i v případě, že mu bude zasláno bez dobírky a platby předem. V opačném případě musí nepoužité zboží v původním obalu zaslat zpět na adresu provozovatele na vlastní náklady s vyjímkou reklamací, které se řeší dohodou.

  - Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři.Práva a povinnosti provozovatele 

  - Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu stanoveném v katalogu zboží. Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, které se v dané objednávce vyskytuje. Pokud provozovatel nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení.

  - Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.

  - Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

  - Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění.

  - Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu zásadní chybného zadání ceny), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění. 

  - Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se již nevyrábí či nedodává v době uskutečnění objednávky zákazníkem. V případě, že tato situace nastane, bude provozovatel zákazníka bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění.

  - Jestliže zákazník uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodáním a provozovatel nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v registračním formuláři.

  - Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech ochrana osobních údajů.
 Práva a povinnosti zákazníka 

  - Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu či telefon.

  - Zákazník nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.

  - Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději tři dny po objednání zboží.

  - Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka.

  - Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu drogerie-rem.cz zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.

  - Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to provozovatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazatReklamace 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem  internetového obchodu drogereie-rem.cz a právním řádem platným v ČR.


Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka 

  - Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. doručením na adresu firmy.

  - Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné, balné a pod. se nevrací.

  - Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky provozovatele na emailové adrese:
 
objednavka@drogerie-rem.cz.


Závěrečná ustanovení 

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu drogerie-rem.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Google +
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 

Poslední prodané zboží

Mohlo by Vás zajímat

     
    © Vaše drogerie s.r.o.